BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN LED THÔNG MINH RẠNG ĐÔNG WIFI

Đèn LED Ốp trần Wifi

Sản phẩm Model Công Suất (W) Giá ( VND )
Đèn LED Ốp trần 60W-Ø590 DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D LN14L 590/60W.WF 60 2.420.000
Đèn LED Ốp trần 48W-Ø490 DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D LN15L 490/48W.WF 48 2.420.000
Đèn LED Ốp trần 48W-Ø500 DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D LN16L 500/48W.WF 48 2.420.000
Đèn LED Ốp trần 60W-Ø550 DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D LN17L 550/60W.WF 60 2.420.000
Đèn LED Ốp trần Wifi 500/48W (LN18) Rạng Đông D LN18L 550/48W.WF 48 2.420.000

 

Đèn LED Panel Wifi

Sản phẩm Model Công Suất (W) Giá ( VND )
Đèn LED Panel 60×60/40W DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D P02 60X60/40W.WF 40 2.420.000
Đèn LED Panel 30×120/40W DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D P02 30X120/40W.WF 40 2.420.000

 

Đèn LED Dây RGB Wifi

Sản phẩm Model Công Suất (W) Giá ( VND )
Đèn LED Dây RGB Wifi Rạng Đông BD LD01RGBW.WF 15 1,587,000 chiều dài: 5m/cái

 

Đèn LED Downlight Wifi

Sản phẩm Model Công Suất (W) Giá ( VND )
Đèn LED Downlight 90/7W DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D AT16L 90/7W.WF 9 407,000
Đèn LED Downlight 110/9W DIM+CCT+WIFI Rạng Đông D AT16L 110/9W.WF 9 440,000

 

Đèn LED Tube Wifi

Sản phẩm Model Công Suất (W) Giá ( VND )
Đèn BĐ LED Tube T5/16W DIM+CCT+WIFI Rạng Đông BD LT04 N02 120/16W.WF 16 421,000