Hiển thị tất cả 5 kết quả

Công suất (W):48W
Ánh sáng: Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : 490x95(mm)
Quang thông : 3900 lm
Tính năng mới : RF Wifi Control

Công suất (W):49W
Ánh sáng: Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : 490x125(mm)
Quang thông : 3900lm
Tính năng mới : RF Wifi Control

Công suất (W):48W
Ánh sáng: Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : 500x120(mm)
Quang thông : 3900 lm
Tính năng mới : RF Wifi Control

Công suất (W):60W
Ánh sáng: Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : 550x73(mm)
Quang thông : 4300lm
Tính năng mới : RF Wifi Control

Công suất (W):60W
Ánh sáng: Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : 590x118(mm)
Quang thông : 4600 lm
Tính năng mới : RF Wifi Control