Hiển thị tất cả 7 kết quả

Công suất (W) : 7W
Ánh sáng : Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 2700K - 5000K
Kích thước : (134x26)mm
Quang thông : 600 lm
Tính năng mới : RF Remote Control

Công suất (W):40W
Ánh sáng: Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : (1200x300x10)mm
Khối lượng : 2,7 kg
Tính năng mới : RF Remote Control

Công suất (W):40W
Ánh sáng: Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : (600x600x10)mm
Khối lượng : 2,7 kg
Tính năng mới : RF Remote Control

Công suất (W) : 6W
Ánh sáng : Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 2700K - 5000K
Kích thước : (134x26)mm
Quang thông : 360 lm
Tính năng mới : RF Remote Control

Công suất (W) : 7W
Ánh sáng : Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 2700K - 5000K
Kích thước : (134x26)mm
Quang thông : 600 lm
Tính năng mới : RF Remote Control

Công suất (W) : 9W
Ánh sáng : Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 3000K - 6500K
Kích thước : (158x26)mm
Quang thông : 640 lm
Tính năng mới : RF Remote Control

Công suất (W) : 6W
Ánh sáng : Trắng - Vàng
Nhiệt độ màu : 2700K - 5000K
Kích thước : (115x26)mm
Quang thông : 360 lm
Tính năng mới : RF Remote Control